آخرین مطالب

کاربرد روانشناسی در عرصه اقتصاد

کاربرد روانشناسی در عرصه اقتصاد, طیفی وسیع از مسائل را در بر می گیرد که در اینجا اجمالا به آنها اشاره می کنیم....

استارت آپ ها و کارآفرینی

اعتبارات خرد روشی کارا در توسعه کسب و کارهای کوچک

چگونه اعتبارات خرد در گسترش ایده‌ها و تغییر زندگیمان کمک می کند؟ راه‌های جدید دسترسی به منابع مالی که نیاز داریم چی...

کاربردی کردن الگوهای مدل کسب‌وکار

الگو در معماری، تصور ایده‌های طراحی به‌عنوان توصیف نمونه اولیه و استفاده مجدد از آن است. الگوها در مدل کسب‌وکار نیز...

تعاریف و مفاهیم اقتصادی