آخرین مطالب

FATF ، به زبان ساده

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF)...

استارت آپ ها و کارآفرینی

اعتبارات خرد روشی کارا در توسعه کسب و کارهای کوچک

چگونه اعتبارات خرد در گسترش ایده‌ها و تغییر زندگیمان کمک می کند؟ راه‌های جدید دسترسی به منابع مالی که نیاز داریم چی...

کاربردی کردن الگوهای مدل کسب‌وکار

الگو در معماری، تصور ایده‌های طراحی به‌عنوان توصیف نمونه اولیه و استفاده مجدد از آن است. الگوها در مدل کسب‌وکار نیز...

تعاریف و مفاهیم اقتصادی