توسعه نیافتگی به چه معنی است؟

توسعه نیافتگی به چه معنی است؟

واژه توسعه نیافتگی در راههای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. کشورهای توسعه نیافته (Undeveloped)، در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته (Underdeveloped) به صورت مترادف استفاده شده اند. لیکن به آسانی می توان بین این دو واژه تفاوت گذاشت. کشور توسعه نیافته کشوری است که هیچ علامت توسه یافتگی در آن به چشم نمی خورد، در حالی که یک کشور کمتر توسعه یافته عبارتست از اینکه ظرفیت بالقوه برای توسعه وجود دارد، ولی یا از آن استفاده نشده و یا اینکه به صورت ناقص از آن استفاده شده است. برای مثال قطب شمال و جنوب و مناطق غیر مسکونی بیابانی جهان جزو مناطق توسعه نیافته هستند، در حالیکه کشورهای هند، پاکستان، اوگاندا و سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، در زمره مناطق بالقوه و در حال توسعه جهان هستند.

واژه های رایج دیگری که در مورد کشورهای غیر پیشرفته بکار می برند، کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده هستند. بانک جهانی واژه کشورهای در حال توسعه را خرد می کند و کشورهای در حال توسعه را به دو دسته تقسیم می کند (براساس درآمد سرانه): کشورهای در حال توسعه با درآمد کم و کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط. کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط آنهایی هستند که خود نیز به دو بخش تقسیم شده اند: کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای وارد کنند نفت.

در این اواخر واژه دیگری نیز رایج شده اند، از آنجمله [tooltip text=”کشورهای جهان سوم” gravity=”nw”]Third world countries[/tooltip]، [tooltip text=”کشورهای کمتر توسعه یافته” gravity=”nw”]less developed countries[/tooltip] و نیز [tooltip text=”کشورهای تازه صنعتی شده” gravity=”nw”]Newly industrialized Countries[/tooltip].

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید