توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی

توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی

به طور کلی توسعه اقتصادی به بررسی مشکلات کشورهای توسعه نیافته می پردازد و رشد اقتصادی به بررسی مسایل کشورهای اقتصادی پیشرفته صنعتی. مدیسون اقتصاددان آمریکایی بین رشد و توسعه به این شکل تمایز قائل می شود: “افزایش درآمد را در کشورهای پیشرفته عموما رشد اقتصادی و در کشورهای توسعه نیافته توسعه اقتصادی می نامند.” خانم هیکس در این مورد می نویسد: “مشکلات کشورهای توسعه نیافته مربوط هستند به توسعه منابع اقتصادی استفاده نشده، هر چند که منافع استفاده از آنها روشن باشد، در حالیکه مشکلات کشورهای توسعه یافته با رشد اقتصادی ارتباط دارند. در این اقتصادها منابع اقتصادی کاملا مشخص شده و تا حد زیادی گسترش یافته اند.”

در حقیقت واژه های توسعه و رشد ارتباطی به نوع اقتصاد ندارند. تفاوت بین این دو واژه ریشه در خصوصیات و علل تغییرات دارد. شومپتر تعریف بهتری از تفاوت این دو واژه را ارائه می کند: “توسعه عبارتست از تغییرات مداوم و خودبخودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال سیاسی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند، در حالیکه رشد عبارتست از تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس اندازها و جمعیت ایجاد می شود.” همچنین فریدمن از رشد به معنی گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و ار توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند.

در حقیقت توسعه اقتصادی شامل رشد و عدم رشد اقتصادی است. یک اقتصاد ممکن است رشد کند بدون آنکه –به دلیل فقر عمومی، بیکاری فراوان و نابرابری های اجتماعی- توسعه یابد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید