• کاربرد روانشناسی در عرصه اقتصاد

  کاربرد روانشناسی در عرصه اقتصاد, طیفی وسیع از مسائل را در بر می گیرد که در اینجا اجمالا به آنها اشار ...

 • FATF ، به زبان ساده

  FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force ...

 • مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

  مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی[۱] DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODELS مدل های تعادل عموم ...

 • اقتصاد اشتراکی چیست؟

  ممکن است از شنیدن صفت اشتراکی، آن هم به عنوان صفتی برای اقتصاد، به یاد نظام کمونیستی بیوفتید اما آنچ ...

 • حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو (SEPA)

  به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۸، حرکت به سمت بازار پولی یکپارچه اروپایی شاهد چندین نق ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده