رشد نوین اقتصادی

رشد نوین اقتصادی

رشد نوین اقتصادی به نوع توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته اروپای غربی، آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن اطلاق می شود. کوزنتس در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه نوبل رشد اقتصادی نوین را اینطور تعریف کرد “افزایش بلند مدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل تا بتوان نیازهای جمعیت را تامین کرد. افزایش ظرفیت بلند مدت تولید بستگی به ترقیات نوین فنی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد.” این تعریف از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  1. رشد اقتصادی یک ملت از طریق افزایش مداوم در عرضه کالا و خدمات مشخص می گردد.
  2. پیشرفت تکنولوژی و ترقیات فنی عامل پر اهمیتی در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کالاهای مرود نیاز جمعیت را تعیین می کند.
  3. برای استفاده بهتر و موثرتر از تکنولوژی مدرن و توسعه داخلی و توسعه داخلی آن، تطبیق شرایط ایدئولوژیک و نهادی برای استفاده موثرتر از نوآوری ها در توسط دانش انسانی ضروری است. برای مثال تکنولوژی مدرن با شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه به دلیل بیسوادی و فقدان مهارتهای لازم وفق نمی دهد.

خصوصیات رشد نوین اقتصادی:

کوزنتس برای رشد نوین اقتصادی شش خصوصیت اصلی را بر می شمارد که از تعریف تولید ملی و اجرای آن مشتق می شود. از میان این شش خصوصیت دو مشخصه کمی است و مروبط می شود تولید ملی و رشد جمعیت، دو مشخصه مربوط می شوند به اشتغال و ساختار و زیربنای اقتصاد و دو مشخصه دیگر مربوط به روابط بین المللی هستند.

این شش مشخصه عبارتند از:

  1. رشد سریع تولید ناخالص سرانه ملی و جمعیت
  2. افزایش بازدهی و بهره وری
  3. نرخ زیاد تغییرات زیربنایی
  4. شهرنشینی
  5. گسترش برون مرزی فعالیت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته
  6. جریانهای بین المللی کار، کالا و سرمایه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید