آموزش ایویوز ۲ – تخمین معادله

آموزش ایویوز ۲ – تخمین معادله

تخمین معادله به روش OLS در نرم افزار Eviews

پس از بازکردن نرم افزار، در منوی File  گزینه  Open  و Workfile را انتخاب کرده و داده هایی را که قبلاً در Eviews وارد کرده بودید باز کنید.

برای تخمین معادله به روشن OLS  باید تابعی خطی داشته باشیم، که همانطور که می دانید به فرم کلی y=ax+b  نوشته میشود.

در ضمن می دانید برخی توابع غیر خطی را نیز می توان به روش OLS تخمین زد. ما نیز برای اینکه همزمان چند درس باهم بگیریم، از تابع تولید غیر خطی کاب  داگلاس شروع میکنیم.

تخمین تابع کاب داگلاس

همانطور که می دانید، فرم کلی تابع کاب  داگلاس به صورت زیر است که در شکل اصلی قابل تخمین به روش کمترین مربعات نمی باشد. در ضمن لازم به یادآوری است که L و K هم نهاده های تولید اینجا هستند:

بنابراین همانطور که به یاد دارید، باید آن را به صورت خطی در آوریم.

برای این کار هم از طرفین لگاریتم می گیریم و تابع را به صورت معادله ای خطی  لگاریتمی در می آوریم.

فرم خطی تابع تولید کاب  داگلاس به صورت زیر خواهد بود.

LOG(Y)=LOG(A)+αLOG(K)+βLOG(L)

آنچه ما باید در یک معادله تخمین می زدیم، ضرایب معادله بود. الان این معادله ۲ ضریب آلفا و بتا و یک ثابت log(A) دارد که باید تخمین زده شوند.

برای تخمین معادله تولید خطی فوق به روش OLS در  Eviews  سه روش وجود دارد که به طور خلاصه در اسلاید بعدی نمایش داده می شوند، ولی اینجا سعی می کنیم از روش کاربردی تر که

استفاده از خط فرمان است، استفاده کنیم.

دو روش تخمین معادله با استفاده از نوار ابزارهای صفحه اصلی سفید Workfile:

۱-object/new object/Equation

۲-Quick/Estimation Equation

یک روش تخمین، با استفاده از منو های فرعی صفحه Group:

۳-Procs/Make Equation

در هر ۳ روش صفحه ای برای شما باز خواهد شد که از شما می خواهد دستور نوشتن معادله را بدهید، یعنی متغیرهای وابسته و مستقل را معلوم کنید یا به عبارتی بگویید چه متغیری قرار است تابع دیگری باشد.

فرمان نوشتن معادله:

پیش از نوشتن معادله لازم است یادآوری کنیم که چه معادله ای را تخمین می زنیم؟

LOG(Y)=LOG(A)+αLOG(K)+βLOG(L)

فهمیدید اشکال کار کجاست؟ ما چه متغیرهایی را وارد نرم افزار کردیم؟ k,y,l را؛ حالا متغیرهای ما چه هستند؟

(LOG(K و(LOG(L و(LOG(Y

پس باید اول دستور یافتن سری های زمانی معادله مورد نظرمان را بدهیم، یعنی باید دانه دانه از هر سه متغیرمان logبگیریم.

لطفاً در خط فرمان اصلی دستور زیر را برای دادن فرمول ساخت لگاریتم سری ها به کامپیوتر بدهید:

(Genr ly=log(y

حالا اگر به صفحه اصلی نگاه کنید، سری (log(y به اسم ly همانطور که خودتان خواسته بودید در

Workfile شما ذخیره شده است.

حالا این کار را برای Lو k هم انجام دهید.

با این کار شما هر سه متغیرتان را خواهید داشت.

دستور Genr برای این است که اگر خواستید روی سری ها عملیاتی مانند جمع، تفریق، گرفتن لگاریتم و… انجام دهید، به وسیله آن بدون دست زدن به متغیرهای سری اصلی که وارد کرده اید، با نامی که می خواهید این سری های تغییر یافته را ذخیره کنید.

فرمان نوشتن معادله در سطر فرمان:

Ls ly c ll lk

معنای آنچه تایپ کردید این است که شما می خواهید به روش Ls معادله ای را تخمین بزنید که ly   متغیر وابسته آن ، C یک ضریب ثابت یا همان LOG(A)  در معادله، یا همان عرض از مبدأ، و LLوLY هم متغیرهای مستقل آن باشند.

بعد از تایپ دستور فوق و زدن Enter صفحه معادله جلویتان باز می شود که ابتدای آن اطلاعاتی درمورد متغیرها و دوره زمانی داده ها دارد و سپس دو جدول که ضرایب را توسط انها تحلیل خواهیم کرد. کار کردن با این جدول را در جلسه بعد خواهید آموخت.

برای دیدن معادله به منوی view در صفحه معادله بروید و گزینه Representations را انتخاب کنید.

در این صفحه اول دستوری را که خودتان داده اید مشاهده می کنید، سپس Eviews به شما می گوید که خودش اتوماتی کوار، ضرایب مجهولاتتان را انتخاب کرده است. مثلاً می بینید که به جای ضریب ثابت ،LOG(A) ضریب ثابت معادله را (C (1  و ضرایب LLو LK را هم  (C(2 و (C(3 قرار داده است.

بنابراین در سطر بعدی مقادیر عددی این ضرایب کاملاً معلوم است.

اگر درست کار کرده باشید،نتیجه تخمین معادله این است:

LY = -0.17 + 0.80*LL + 0.23*LK

می توانید تا جلسه بعد صفحه معادله راببندید و اگر در جواب به سؤال نرم افزار خواستید معادله را ذخیره کنید، می بینید که معادله با نماد eq= در Workfile ذخیره می شود.

در حاشیه:

دوباره نرم افزارتان راباز کنید، بدون بازکردن هیچ workfile در نوار ابزار اصلی تایپ کنید: =۱+۲

و enter را بزنید.

حالا به قسمت خاکستری پایین پنجره، سمت چپ نگاه کنید و روبروی   کلمه Scalar جوابتان را ببینید.

حالا دستورات*(ضرب) و /(تقسیم ) و ^ (توان)  را هم بدهید!

فایل آموزشی ای ویوز-قسمت دوم63,5 کیلوبایت

سایر قسمت های آموزش ای ویوز:

قسمت اول

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید