آموزش ایویوز ۴ – آزمون محدودیت

آموزش ایویوز ۴ – آزمون محدودیت

در ادامه سلسله مباحث آموزشی Eviews در این قسمت آزمون والد را معرفی می کنیم.

آزمون محدودیت بر روی ضرایب در Eviews

برای تشخیص این که آیا بازدهی نسبت به مقیاس در این تابع تولید ثابت است، باید از آزمونها ضرایب، گزینه اول، یعنی آزمون والد استفاده کنیم.

صفحه معادله ای که تخمین زدید باز کنید؛ یا اگر لازم بود دوباره آن را با صدور فرمان زیر در خط فرمان اصلی باز کنید:

Ls ly c lk ll

حالا به منوی فرعی view در صفحه معادله بروبد و گزینه representation را دوباره باز کنید و به یاد بیاورید که Eviews به طور خودکار ضرایب معادله شما را اینطور نامگذاری می کند:

Estimation Equation:

=====================

LY = C(1) + C(2)*LL + C(3)*LK

که در آن (C(2 و (C(3 همان α و β  در معادله اصلی هستند و از طرفی می دانید که در تابع تولید کاب داگلاس همیشه بازدهی نسبت به مقیاس را با جمع کردن دو ضریب α و β به دست می آوردیم؛ بنابراین اینجا فرضیه سازی می کنیم و بنا را بر این می گذاریم که بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است، فرضیه H0 و H1 را به صورت زیر می نویسیم:

H0 : C(2)+C(3) = 1

H1 : C(2)+C(3) ≠ ۱

بعد برای اینکه بفهمیم آیا این موضوع درست است یا نه از آزمون محدودیت (والد) استفاده می کنیم تا با استفاده از  احتمال آماره F  در این آزمون، فرضیه صفرمان را آزمون کنیم؛

به منوی فرعی view در صفحه معادله بروید و از میان گزینه های آزمون ضرایب اولی را که آزمون والد است، انتخاب کنید. برای شما کادر محاورهای باز می شود، در آن فرضیه خود را بنویسید:

C(2)+C(3) = 1

و OK را انتخاب کنید، نتیجه آزمون شما به صورت زیر باز خواهد شد:

که در آن در سطر سوم می توانید فرضیه H0 خود را نیز ببینید، این آزمون با استفاده از دو آماره F  و X2 (کای دو) انجام شده که بررسی هر دو مثل هم است، ما از آزمون F استفاده می کنیم؛ در این صورت می دانید که اگر احتمال این آماره از ۵ درصد کمتر باشد، فرضیه H0 رد می شود و در غیر اینصورت پذیرفته می شود. اینجا این احتمال از ۰۵/۰ بیشتر است و بنابراین باید فرضیه H0 قبول شود و این یعنی بازدهی نسبت به مقیاس تابع تولید تخمینی شما ثابت است.

دو آزمون بعدی گزینه آزمون های ضرایب را در درس آینده با هم بررسی می کنیم، چون بسیار شبیه همند و در ضمن تمرین این آزمون با فروض دیگری که شما علاقمند به آزمون آن ها باشید، بسیار مفید به نظر می رسد.

در حاشیه درس:

در صفحه  Estimation output  در منوی فرعی view در صفحه معادله، علاوه بر view که کلیدی ترین گزینه است، گزینه های دیگری هم مشاهده می کنید که از اسمشان معلوم است که هر کدام چه کاری انجام می دهند؛ گزینه Freeze جدولی حاوی صفحه معادله برای شما نمایش می دهد که قابل تغییر به وسیله شما نیست، با گزینه name می توانید به معادله نامی را نسبت دهید تا در صفحه Workfile معادله با همان نام ذخیره شود، با گزینه print می توانید نمودار یا معادلاتتان را پرینت بگیرید البته امکان کپی آنها از صفحه Eviews به word هم وجود دارد.

در ضمن اگر نمودارتان را خواستید دستکاری کنید می توانید روی آن ۲ بار کلیک کنید و در صفحه ویرایش آن با گزینه های مختلف و تعویض فونت و … روی آن کار کنید.

فایل آموزشی ای ویوز-قسمت چهارم62,1 کیلوبایت

سایر قسمت های آموزش ای ویوز:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت پنجم

قسمت ششم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید