جزوه اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی

جزوه اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی

جزوه اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی برای شناخت صحیح از وضعیت اقتصاد ایران برای بسیاری از سرمایه گذاران، فعالان بازار، متخصصین و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته اقتصاد حایز اهمیت است. این فایل مشتمل بر ۷۰۰ صفحه است که در قالب ۸ سرفصل اصلی و ۲۷ عنوان فرعی و در مجموع شامل ۳۰۰ تصویر نموداری است. این فایل با این هدف تهیه شده است که افراد بتوانند آشنایی نسبتا جامعی از اقتصاد ایران بدست آورند. همچنین در سال های اخیر این فایل به یکی از منابع اصلی در مصاحبه های کنکور دکترا تبدیل شده است.

بخش های مختلف این جزوه عبارتند از؛

۱- بخش حقیقی اقتصاد

۱-۱ هزینه ناخالص داخلی

۲-۱ تولید ناخالص داخلی

۳-۱ مقایسه با کشورها و گروه های منتخب

۲- پول و تورم

۱-۲ نقدینگی

۲-۲ پایه پولی

۳-۲ تورم

۴-۲ روابط بین متغیرها

۳- بودجه

۱-۳ درآمدها

۲-۳ هزینه ها

۳–۳ کسری یا مازاد بودجه

۴- بخش خارجی اقتصاد

۱-۴ نرخ ارز

۲-۴ تراز پرداخت ها

۳-۴ روابط بین متغیرها

۵- جمعیت

۱-۵ جمعیت

۲-۵ ترکیب جمعیت

۳-۵ توزیع جغرافیایی جمعیت

۴-۵ سواد و تحصیلات

۶- تحلیل آماری بودجه خانوار

۱-۶ تحلیل خرد بازار کار

۲-۶ متغیرهای اقتصادی اجتماعی

۳-۶ درامد و توزیع آن

۷- جغرافیای اقتصاد ایران

۱-۷ جغرافیای اقتصاد

۲-۷ تحلیل وضع موجود

۳-۷ مقایسه استانی

۸- ایران در جهان

۱-۸ گروه های همکاری اقتصادی

۲-۸ نگاهی به اوپک

۳-۸ وضعیت صنعت گاز

۴-۸ مقایسه بین المللی

جزوه اقتصاد ایران- دکتر مسعود نیلی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید