آموزش ایویوز ۵ – آزمون متغیرهای حذف شده

آموزش ایویوز ۵ – آزمون متغیرهای حذف شده

در ادامه سلسله مباحث آموزشی Eviews در این قسمت آزمون متغیرهای اضافی و حذف شده را معرفی می کنیم.

آزمون متغیرهای حذف شده

گاهی ممکن است فکر کنید که تابع تولید تان علاوه بر نیروی کار و سرمایه می تواند تابع متغیر دیگری هم مثل g (متغیری دلخواه) باشد. در دومین آزمون ضرایب (Ommited variables) می توانید متغیر یا متغیرهایی به طرف دوم معادله اضافه کنید و بررسی کنید آیا اضافه کردن این متغیرها به معادله توجیه پذیر است یا نه؟!

در این شرایط از آزمون متغیرهای حذف شده استفاده می کنیم. ابتدا متغیر اضافی را که می خواهید به طرف دوم اضافه کنید، با استفاده از دستور وارد کردن داده ها در درس اول وارد eviews کنید، (به دلخواه به هر سال عددی بدهید، هرچه باشد و نام متغیر خود را lg بگذارید).

در منوی فرعیview در صفحه معادله در زیر منوی coefficient tests گزینه دوم omitted variables-… را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، متغیر جدید را تایپ کنید:

Lg

اگر چند تا متغیر جدید داشتید، نام آنها را با یک فاصله از هم تایپ کنید، فقط یادتان باشد که قبل از این آزمون باید متغیرهای جدیدتان را به صورت سری وارد Eviews کرده باشید.

حالا در صفحه باز شده که مربوط به نتیجه آزمون است، جدولی تقریباً شبیه جدول زیر می بینید:

در اینجا قسمتی که برای ما مهم است، تا فقط بدانیم آیا این متغیری که درد نظر نگرفته بودیم توجیه دارد یا نه، همان سه سطر ابتدای جدول است. در اینجا فرض اولیه ما (H0) این است که اضافه کردن متغیر جدید توجیه دارد؛ حالا احتمال هر دو آماره به ما می گوید که در منطقه بحرانی قرار داریم (هر دو احتمال کوچکتر از ۵ درصد است)، پس فرضیه H0 را رد می کنیم، یعنی اینجا متغیری که فکر می کردیم در تولید نقش توجیه شده ای دارد، اصلاً توجیه ندارد.

آزمون متغیرهای اضافی در Eviews

در این آزمون هم برعکس آزمون قبلی ما فکر می کنیم که اگر متغیری را از طرف راست معادله حذف کنیم، در اعتبار معادله اخلالی ایجاد نمی کند؛ یعنی فرض اولیه (H0) ما این است که مثلاً اگر متغیر lk  را از طرف راست معادله حذف کنیم، مشکلی ایجاد نمی شود.

منتها اینجا دیگر قبل از انجام آزمون لازم نیست که متغیر جدیدی را وارد کنیم زیرا فرض اولیه ما این است که یک متغیر اضافی در طرف راست معادله وجود دارد.

برای انجام این آزمون دوباره در منوی فرعی  view در صفحه معادله در زیر منوی coefficient tests گزینه سوم Redundant Variables را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، متغیر اضافی را تایپ کنید:

اگر چند تا متغیر اضافی داشتید، نام آن ها را با یک فاصله از هم تایپ کنید. و بعد ok را بزنید، جدول زیر برایتان ظاهر می شود

در این جدول هم همان قسمتهای اول نتیجه را به شما می گوید: احتمال هر دو آماره از ۵ درصد کمتر است و این یعنی رد H0 ، بنابراین حذف متغیر سرمایه از تابع تولید هیچگونه توجیهی ندارد.

در قسمت بعد به بررسی آزمونها جملات پسماند می پردازیم؛ البته همه را بررسی نمی کنیم اما تا جایی که بتواند دید اولیه ای را در این مورد لحاظ کند و اطلاعات سنجی اجازه دهد، آزمون خود همبستگی بریوش  گادفری (LM) طریقه رفع آن را بررسی می کنیم.

فایل آموزشی ای ویوز-قسمت پنجم69,3 کیلوبایت

سایر قسمت های آموزش ای ویوز:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت ششم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

3 نظر

نظر بدهید