تخمین مدل های پانل دیتا با کمک نرم افزار ایویوز ( Eviews )

تخمین مدل های پانل دیتا با کمک نرم افزار ایویوز ( Eviews )

در این فایل آموزشی، روش ورود داده های پانل (مقطعی و سری زمانی ) و تخمین مدل های پانل در نرم افزار ایویز آموزش داده می شود.

برای آشنایی با داده های تابلویی یا پانل به مطالب زیر مراجعه نمائید:
مختصری درباره داده های تابلویی
داده های تابلویی یا پانل در ایویوز

 

دانلود جزوه تخمین مدل های پانل دیتا با کمک ایویوز

منبع نوشته:علی شفیعی (دانشگاه یزد)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید