محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل

محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل

میتوان گفت یکی از کاربردهای اکسل در محاسبات آماری هست، در این مطلب می خواهم نحوه محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل راآموزش بدهم.

در رگرسیون ما بدنبال رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستیم ،این رابطه ممکن است از نوع خطی یا غیر خطی باشد.تابعی که ارتباط بین متغیرهای مستقل ووابسته ر بیان میکند به تابع رگرسیون موسوم است.

محاسبه رگرسیون با اکسل

برای محاسبه رگرسیون بوسیله اکسل ابتدا ، داده های متغیر مستقل را در یک ستون و در سمت راست آن ستون داده های متغیر وابسته را وارد میکنیم ،داده ها را انتخاب کرده و  سپس از منوی insert chart  ،چارت از نوع scatter را انتخاب میکنیم ، وچارت مورد نظر را رسم میکنیم.

در نمودار اگر بر روی نقاط کلیک کنیم به شکلی که کلیه نقاط درون نمودار انتخاب شوند ،با کلیک راست کردن در این حالت گزینه add trendline را انتخاب میکنیم تا پنجره format trendline ظاهر شود ،

۱)     در این پنجره در ابتدا در قسمت trend/regression type     نوع رگرسیون را انتخاب کنبد ،

Exponential :  رگرسیونی است که در تابع تخمین رگرسیون از یک تابع ex استفاده شده است.

Linear: رگرسیون خطی (مدلی است که بیشتر در مطالب درسی آموزش داده میشود )

Logarithmic: رگرسیونی است که در تابع تخمین رگرسیون از یک تابع log x استفاده شده است

Polynomial: رگرسیونی است که در تابع تخمین رگرسیون از یک تابع چند جمله ای درجه n ام x استفاده شده است.که n  را در گزینه period وارد نمایید.

Power: رگرسیونی است که در تابع تخمین رگرسیون از یک تابع توانی x استفاده شده است.

Moving average: این گزینه متفاوت با بقیه گزینه هاست ،برای محاسبه سری های زمانی و متغیرهایی که سری زمانی هستند از این گزینه استفاده می شود.

۲)    یکی از کاربردهای رگرسیون پیش بینی است ، به وسیله اکسل ما میتوانیم با توجه به یک روند گذشته و یا آینده آن روند را پیش بینی نماییم. در پنجره forecast با انتخاب forward آینده وگزینه Backward گذشته را پیش بینی میکنیم.

۳)    در نهایت هم برای دیدن فرمول رگرسیون علاوه بر نمودار آن گزینه display equation on chart را انتخاب نمایید وdisplay r-squared value on chart میزان تطبیق نمودار پیش بینی را با اطلاعات واقعی نشان میدهد.


رسم نمودار S :

نمودار S ،یکی از با ارزشترین  و مهمترین نمودارهائی است که در برنامه ریزی و کنترل پروزه به عنوان یک ابزارکنترلی و همچنین ابزاری بسیار ساده فهم برای گزارشات عملکرد پروژه می باشد،در این نمودار هدف مقایسه برنامه اولیه با پیشرفت واقعی می باشد ،به همین دلیل ابتدا باید اطلاعات مربوط به برنامه را قبل از به روز کردن فعالیتها یا ورود درصد پیشرفت تهیه کرد.

هم اکنون نرم افزا های جانبی تهیه شده است که به راحتی این نمودار را رسم میکند ،اما روش رسم این نمودار به شکل دستی بدین شکل می باشد:

پس از تکمیل برنامه زمانبندی اگر ستون Compelete % در ستونهای شما موجود نیست آنرا اضافه کنید.

ازمنوی tools گزینه trackingو سپس update project  را انتخاب نمایید.

درپنجره update project    گزینه update work as complete through  را انتخاب کنید و سپس گزینه

set 0- 100 را انتخاب نمایید و تاریخی که مد نظرتان  است را برای track کردن وارد نمایید.

به طور مثال میخواهید نمودار s را به صورت هفتگی رسم نمایید، برای این کار ابتدا تاریخ پایان هفته اول را وارد میکنید ،درصد پیشرفت کل پروژه را در نرم افزار اکسل یادداشت میکنید ، به همین ترتیب بقیه هفته ها را هم محاسبه میکنید تا در صد پیشرفت ۱۰۰درصد شود.

سپس با استفاده از اطلاعات موجود در اکسل نموار s خودرا رسم میکنید.

در نهایت نمودار S بدین شکل رسم شده است.

(درصد پیشرف واقعی هم در حین انجام پروژه و در موعد ها ی مقرر در نموداروارد می شود)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید