موضوعات اقتصادی
 • نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews

  امروزه نرم افزارهای مختلفی در زمینه های گوناگون ارائه شده است که در میان گروههای مختلف نرم افزاری یکی از ...

  امروزه نرم افزارهای مختلفی در زمینه های گوناگون ارائه شده است که در میان گروههای مختلف نرم افزاری یکی از پرکاربردترین این گروه،برنامه های تخصصی مربوط به رشته های تحصیلی گوناگون می باشد. بررسی رابطه تا ...

  بیشتر بخوانید
 • نظریه بازی

  نظریه بازی تصمیم سازی را در محیط هایی که در آنها ترکیبی از تقابل و همکاری وجود دارد (مانند بازارهای انحصا ...

  نظریه بازی تصمیم سازی را در محیط هایی که در آنها ترکیبی از تقابل و همکاری وجود دارد (مانند بازارهای انحصار چند جانبه) را مطالعه می کند. یک بازی در واقع یک موقعیت رقابتی است که در آن دو یا بیش از دو با ...

  بیشتر بخوانید
 • اقتصاد توسعه ، چرا؟

  در ۱۹۷۵ زمانیکه رشمینه عبدالله ۱۷ ساله بود، او کاری کرد که هیچ یک از دختران اهل دهکده او قبلا به آن دست ن ...

  در ۱۹۷۵ زمانیکه رشمینه عبدالله ۱۷ ساله بود، او کاری کرد که هیچ یک از دختران اهل دهکده او قبلا به آن دست نزده بودند. وی خانه خود در یکی از محلات فقیر نشین ولی زیبای ایالت کداه در مالزی را ترک کرد. در ا ...

  بیشتر بخوانید
 • تئوری های اقتصاد توسعه: دیوید ریکاردو

  ریکاردو نیز مانند آدام اسمیت دیدگاههای خود را در مورد اقتصاد توسعه به صورت غیر سیستماتیک در کتاب اصول سیا ...

  ریکاردو نیز مانند آدام اسمیت دیدگاههای خود را در مورد اقتصاد توسعه به صورت غیر سیستماتیک در کتاب اصول سیاسی و مالیاتی به رشته تحریر در آورد. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۸۱۷ به چاپ رسید. ریکاردو هر ...

  بیشتر بخوانید
 • رشد نوین اقتصادی

  رشد نوین اقتصادی به نوع توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته اروپای غربی، آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن اط ...

  رشد نوین اقتصادی به نوع توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته اروپای غربی، آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن اطلاق می شود. کوزنتس در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه نوبل رشد اقتصادی نوین را اینطور تعریف کرد ...

  بیشتر بخوانید
 • تئوری های اقتصاد توسعه: آدام اسمیت

  از آدام اسمیت به عنوان اقتصاد دان پیشتاز مکتب کلاسیک یاد می کنند. مهمترین کتاب وی در زمینه علم اقتصاد، تح ...

  از آدام اسمیت به عنوان اقتصاد دان پیشتاز مکتب کلاسیک یاد می کنند. مهمترین کتاب وی در زمینه علم اقتصاد، تحقیق درباره طبیعت و علل ثروت ملل است که به طور خلاصه ثروت ملل نیز خوانده می شود.  در این کتاب در ...

  بیشتر بخوانید
 • اصلاح پولی و اهداف آن

  اصلاح پولی در معنای دقیق مجموعه اقداماتی است که موجب شود به وضعیت در حال تخریب نظام پولی کشور خاتمه دهد و ...

  اصلاح پولی در معنای دقیق مجموعه اقداماتی است که موجب شود به وضعیت در حال تخریب نظام پولی کشور خاتمه دهد و مقدمات لازم را برای شروع و گسترش یک اقتصاد پولی کارا و صحیح فراهم آید. متاسفانه اغلب تصور می ش ...

  بیشتر بخوانید
 • موانع توسعه اقتصادی ، موانع اجتماعی-فرهنگی

  بی شک همانطور که در مطلب قبل نیز خواندید، کمبود سرمایه از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسع ...

  بی شک همانطور که در مطلب قبل نیز خواندید، کمبود سرمایه از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. اما همانطور که نورکس نوشته: "توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه بلکه به ...

  بیشتر بخوانید
 • انواع تورم براساس منشا آن

  انواع تورم براساس منشا آن: تورم ناشی از تقاضا (Demand pull inflation) در شرایطی که افزایش سطح تقاضا نسبت ...

  انواع تورم براساس منشا آن: تورم ناشی از تقاضا (Demand pull inflation) در شرایطی که افزایش سطح تقاضا نسبت به امکانات عرضه نامتعادل است، این نوع تورم بروز می کند. افزایش تقاضا می تواند از بخش واقعی اقتص ...

  بیشتر بخوانید
 • موانع توسعه اقتصادی، دورهای باطل فقر

  در مطلب قبل سعی نمودیم معیارهای توسعه نیافتگی را به طور مستقل بیان کنیم، ولی در کل این چارچوب یک سوال عمی ...

  در مطلب قبل سعی نمودیم معیارهای توسعه نیافتگی را به طور مستقل بیان کنیم، ولی در کل این چارچوب یک سوال عمیق و وسیع مطرح است: چرا کشورهای فقیر، فقیر هستند؟ فقیر تر شدن کشورهای فقیر ظاهرا یک اصل مطلق و ا ...

  بیشتر بخوانید