آموزش گام به گام مایکروفیت
 • گام چهارم: تخمین تک معادلات

  ۱- متدولوری اقتصاد سنجی اقتصاد سنجی در لغت به معنای علم انداره گیری در اقتصاد می باشد. قلمرو این تعریف بس ...

  ۱- متدولوری اقتصاد سنجی اقتصاد سنجی در لغت به معنای علم انداره گیری در اقتصاد می باشد. قلمرو این تعریف بسیار وسیع است و اقتصاد سنجی را می توان به عنوان تحلیل پدیده های اقتصادی در دنیای واقع بر مبنای ب ...

  بیشتر بخوانید
 • گام سوم: دستورات مایکروفیت

  دستورات مایکروفیت در صفحه ی Command editor  نوشته می شود. سپس باید گزینه GO را انتخاب کنید تا دستور شما ا ...

  دستورات مایکروفیت در صفحه ی Command editor  نوشته می شود. سپس باید گزینه GO را انتخاب کنید تا دستور شما اجرا شود. در مایکروفیت این امکان وجود دارد که شما می توانید بیش از یک دستور را در یک زمان اجرا ک ...

  بیشتر بخوانید
 • گام دوم: صفحات و توابع مایکروفیت

  در این قسمت از آموزش گام به گام مایکروفیت میتوانید در یک فایل کاری جدید ، عملیات مورد نظر را انجام دهید. ...

  در این قسمت از آموزش گام به گام مایکروفیت میتوانید در یک فایل کاری جدید ، عملیات مورد نظر را انجام دهید. در این قسمت ابتدا به معرفی صفحات اصلی در مایکروفیت (Microfit) پرداخته و خصوصیات هر یک از این صف ...

  بیشتر بخوانید
 • گام اول: ورود داده ها به مایکروفیت

  ۱- ورود داده ها: مایکروفیت را وقتی برای اولین بار اجرا می کنید، پنجره ای مطابق شکل زیر باز می شود. حال در ...

  ۱- ورود داده ها: مایکروفیت را وقتی برای اولین بار اجرا می کنید، پنجره ای مطابق شکل زیر باز می شود. حال در این قسمت برای کار با مایکروفیت یا باید فایل کاری جدید ایجاد کنید یا اینکه از فایل های قبلی است ...

  بیشتر بخوانید