حسابهای ملی سالانه
  • گوناگونی ساختارها و سطح توسعه اقتصادی کشورها، توسعه کمی و تنوع فعالیتهای اقتصادی، تغییر نقش اقتصادی دولت ...

    گوناگونی ساختارها و سطح توسعه اقتصادی کشورها، توسعه کمی و تنوع فعالیتهای اقتصادی، تغییر نقش اقتصادی دولت در بسیاری از کشورها، وجود تورم و بیکاری به عنوان مشکلات حاد اقتصادی ـ اجتماعی، اهمیت روز افزون ...

    بیشتر بخوانید
  •  تولید ملی به قیمتهای جاری  تولید ملی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶  هزینه ملی به قیمتهای جاری  هزینه ملی به ق ...

     تولید ملی به قیمتهای جاری  تولید ملی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶  هزینه ملی به قیمتهای جاری  هزینه ملی به قیمتهای ثابت ۱۳۷۶ ...

    بیشتر بخوانید