اقتصاد
 • نگاهی به جایگاه زن در دوره ساسانیان

  به بهانه ۸ مارس، روز جهانی زنان، نگاهی می انداریم به جایگاه زنان در اقتصاد در دوره ساسانی و ایران باستان ...

  به بهانه ۸ مارس، روز جهانی زنان، نگاهی می انداریم به جایگاه زنان در اقتصاد در دوره ساسانی و ایران باستان در دوره ساسانى از نظر اقتصادى ایران به پیشرفت زیادى رسید. با توجه به اینکه بیشتر مردم ایران در ...

  بیشتر بخوانید
 • جزوه اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی

  جزوه اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی برای شناخت صحیح از وضعیت اقتصاد ایران برای بسیاری از سرمایه گذاران، فعا ...

  جزوه اقتصاد ایران دکتر مسعود نیلی برای شناخت صحیح از وضعیت اقتصاد ایران برای بسیاری از سرمایه گذاران، فعالان بازار، متخصصین و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته اقتصاد حایز اهمیت است. این فایل مشتمل بر ۷ ...

  بیشتر بخوانید
 • علم اقتصاد

  تعاریف گوناگونی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصا ...

  تعاریف گوناگونی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت (فیلسوف اسکاتلندی، ۱۷۷۶) چیزی که در ...

  بیشتر بخوانید