بیماری هلندی
  • بیماری هلندی چیست؟

    بیماری هلندی در اثر رونق صادرات مواد اولیه بوجود می آید که در بر انگیختن توسعه به دلیلی فراگیر تر شکست بخ ...

    بیماری هلندی در اثر رونق صادرات مواد اولیه بوجود می آید که در بر انگیختن توسعه به دلیلی فراگیر تر شکست بخورد. هلندی ها بعد از سال ۱۹۶۰ در پی کشف منابع عمده گاز طبیعی، صادرات آن را آغاز کردند. رونق صاد ...

    بیشتر بخوانید