داده های تابلویی
 • آزمون هاسمن

  آزمون هاسمن یکی از آزمونهای اصلی در مطالعات پانل می باشد.و می توان گفت که دومین ازمون بعد از ازمون poolab ...

  آزمون هاسمن یکی از آزمونهای اصلی در مطالعات پانل می باشد.و می توان گفت که دومین ازمون بعد از ازمون poolability test می باشد.به صورتی که اگر در آزمون poolability  تشخیص داده شود که می توان برای تمام مق ...

  بیشتر بخوانید
 • داده های تابلویی یا پانل در Eviews

  داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی را د ...

  داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی را در طول زمان مشاهده می­کنیم. واضح است که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط ...

  بیشتر بخوانید
 • مختصری درباره داده های تابلویی

  مختصری درباره داده های تابلویی: انواع داده ­هایی که عموماً برای تحلیل­های تجربی به کار برده می­شوند، در س ...

  مختصری درباره داده های تابلویی: انواع داده ­هایی که عموماً برای تحلیل­های تجربی به کار برده می­شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند: داده­ های سری زمانی داده ­های مقطعی داده ­های تلفیقی سری ...

  بیشتر بخوانید