دانلود استاتا14
  • نرم افزار استاتا ۱۴ (Stata 14)

    استاتا ۱۴ شاید تنها برنامه آماری گسترده ­ای است که برای کارهای اپیدمیولوژیک تنظیم شده است. قابلیتهای آن ب ...

    استاتا ۱۴ شاید تنها برنامه آماری گسترده ­ای است که برای کارهای اپیدمیولوژیک تنظیم شده است. قابلیتهای آن بسیار گسترده بوده و در بسیاری از شاخص ­های آماری دارای آخرین روشهای کشف شده ­است. این برنامه به ...

    بیشتر بخوانید